Adresář

Pokud s vámi z kapacitních či jiných důvodů nemůžu spolupracovat nebo potřebujete službu, kterou nenabízím, můžete zkusit některé z kolegyň a kolegů, organizací a služeb níže.  

Terapeutická pracoviště, která s důvěrou doporučuji - Praha

Katalogy kvalifikovaných psychoterapeutů/ek

Psychiatři, kliničtí psychologové a psychoterapeuti se smlouvami s pojišťovnami

Psychoterapeuti/ky zařazeni do programu zdravotních pojišťoven (možnost čerpání příspěvku na psychoterapii) - více o programu ZDE

Pomoc v akutní krizi (linky důvěry, krizová centra...) a další služby  

Další organizace poskytující bezplatnou psychoterapeutickou péči