Adresář

Pokud s vámi z kapacitních či jiných důvodů nemůžu spolupracovat nebo potřebujete službu, kterou nenabízím, můžete zkusit některé z kolegyň a kolegů, organizací a služeb níže.  

Psychoterapeutky a psychoterapeuti, které s důvěrou doporučuji - Praha

Psychoterapie dětí a poradenství pro rodiče

Psychiatři, kliničtí psychologové a psychoterapeuti se smlouvami s pojišťovnami

Psychologové zařazeni do programu zdravotních pojišťoven

Pomoc v akutní krizi (linky důvěry, krizová centra...) a další služby  

Další organizace poskytující bezplatnou psychoterapeutickou péči