Adresář

Pokud s vámi z kapacitních či jiných důvodů nemůžu spolupracovat nebo potřebujete službu, kterou nenabízím, můžete zkusit některé z kolegyň a kolegů, organizací a služeb níže.  

Terapeutická pracoviště, která s důvěrou doporučuji - Praha

Katalogy kvalifikovaných psychoterapeutů/ek

Psychiatři, kliničtí psychologové a psychoterapeuti se smlouvami s pojišťovnami

Psychoterapeuti/ky zařazeni do programu zdravotních pojišťoven (možnost čerpání příspěvku na psychoterapii) - více o programu ZDE

Pomoc v akutní krizi (linky důvěry, krizová centra...) a další služby  

Další organizace poskytující bezplatnou psychoterapeutickou péči


Rozcestník pro snazší orientaci v systému péče 

V rozcestníku najdete i tipy, co můžete pro sebe dělat preventivně a/nebo než se dostanete k odborné péči (ZDE). Doporučuji také: 

 • Aplikace Nepanikař (zdarma) - obsahuje moduly pro deprese, úzkost, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu a poruchy příjmu potravy + záznamy (nálada, spánek, deník) a kontakty na pomoc
 • další mobilní aplikace na podporu duševního zdraví: VOS.health, Calmio, Headspace apod.
 • portál Opatruj.se od Národního ústavu pro duševní zdraví  - najdete tam např. tipy pro sebepéči nebo screeningové nástroje pro hrubou orientaci, jak si stojíte v různých oblastech duševního zdraví
 • dechová cvičení - k těm vědecky prozkoumaným patří např. cyklické dýchání 
 • cvičení EmotionAid pro redukci stresové reakce
 • mindfulness cvičení/meditace - volně dostupné audionahrávky najdete např. ZDE nebo ZDE
 • fytofarmaka a různé nefarmakologické prostředky - užitečné informace k nim najdete na IG profilu Psychiatrievzahradě mojí kolegyně psychiatričky Michaely Krtičkové
 • psát si deník vděčnosti (je možné využít i aplikace - zdarma např. Presently) - každý den večer zapsat "3 dobré věci" z daného dne
 • užitečným seberozvojovým nástrojem pro inventuru v různých oblastech života můžou být otázky ZDE

Pokud hledáte podporu/pomoc pro své dítě: 

 • užitečné informace, rozcestník sítě pomoci, doporučení pro podpůrný rozhovor apod. naleznete na stránkách Nevypusť duši
 • podpůrné články a infografiky jak zvládat náročné situace s dětmi od centra Locika 

Pokud hledáte podporu/pomoc pro svůj vztah: