Inspiruje mě

O dialogu

03.03.2023
Ochota k dialogu je především ochota dozvědět se něco, co jsme se dozvědět nechtěli.

"Domnívám se, že skutečná cesta nejhlubšího poznání je, akceptovat situaci, ve které se teď a tady nacházím jako to nejlepší co je, protože to je to jediný, co je"."V každém okamžiku existuje nekonečné množství možností, ze kterých vědomí a soustředěná pozornost vytváří naši realitu."
~Jan Rak

"Pod povrchovým hlukem vědomí koexistují společně se všemi našimi starostmi o to, jak zvládneme den nebo století, proudy žalu, nadějí, strachu a lásky, které jsou podle všeho na sobě navzájem nezávislé. Každý proud šeptá jiný příběh o našich životech a usiluje o jinou budoucnost. Když říkáme slovo JÁ, mluvíme jen za některé z těch, kdo šeptají -...

Beyond...

20.05.2022

"Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I will meet you there. When the soul lies down in that grass, the world is too full to talk about. Language, ideas, even the phrase each other doesn't make any sense."

"Mnozí, se kterými jsem dosud mluvil, došli k závěru, že není v pořádku, když mají potřeby. Když jsme byli malí, ve svých původních rodinách, často jsme se necítili dostatečně bezpečně na to, abychom si dovolili mít a vyjádřit své 'potřeby', a když už jsme je vyjádřili, tak jsme se někdy setkali s hlubokým nepochopením. A tak jsme se naučili,...

"Začni tam, kde právě jsi. Je to otázka jediného gesta: podívat se, jak věci jsou. Překonat strach a uvidět svůj život bez ornamentů. Neobhajovat se, nevinit nikoho, ani sebe sama, neutíkat do sebeagrese, studu, vzteku... nic si o tom projednou nemyslet. Takhle ty věci teď jsou. Občas se věci taky totálně rozpadají. Věci se rozpadají. V tu chvíli...