Aktuálně

Gestalt fórum: Dělat vlny (o společenské odpovědnosti v psychoterapii)

16. - 17. 6. 2023

Kurz: Základy krizové intervence pro pomáhající profesionály/ky - 2denní s nácvikem (online, akreditace MPSV) 

23.01. - 02. 04. 2023

Online kurz: Proplujme tím spolu (podpora psychologů a psychoterapeutů při rozjezdu vlastní soukromé praxe)

Lektoři a lektorky neziskovkám

Pokud lektorujete své kurzy a máte zájem nabízet volná místa pro bono lidem z neziskovek, přidejte se do FB skupiny. 

30. 10. 2023

Kurz: Základy krizové intervence pro pomáhající profesionály/ky (online, akreditace MPSV)

19. 06. / 4. 10. 2023
Kurz: Sebepoškozování a sebevražda jako téma v rozhovoru s klientem (online, akreditace MPSV)

28. - 30. 7. 2023

Supervizní kemp pro frekventanty/ky gestalt výcviků