Aktuálně

19. 1. - 23. 3. 2025

PROPLUJME TÍM SPOLU 2025 

Online kurz pro rozjezd soukromé praxe

19. - 21. 8. 2024

POSPOLU

Supervizní kemp pro frekventanty*ky gestalt výcviků 

Online kurzy pro pomáhající profesionály*ky s akreditací MPSV
Základy krizové intervence, Sebepoškozování a sebevražda jako téma v rozhovoru s klientem, Sebepéče - prakticky a udržitelně, Empatický přístup k LGBTQIA+