O dialogu

03.03.2023

Ochota k dialogu je především ochota dozvědět se něco, co jsme se dozvědět nechtěli. 

~ S. Komárek