Pod povrchovým hlukem...

26.05.2022

"Pod povrchovým hlukem vědomí koexistují společně se všemi našimi starostmi o to, jak zvládneme den nebo století, proudy žalu, nadějí, strachu a lásky, které jsou podle všeho na sobě navzájem nezávislé. Každý proud šeptá jiný příběh o našich životech a usiluje o jinou budoucnost. Když říkáme slovo JÁ, mluvíme jen za některé z těch, kdo šeptají - nikdy za všechny."


"Stávat se sám sebou - to je zkušenost zmenšování se, hodně často je to spojeno s vyprahlostí, ztrátou inflace a ztrátou iluzí. Růst je vždycky ztráta."


~ James Hillman, Michael Ventura: Máme za sebou 100 let psychoterapie a svět je čím dál horší (Malvern, 2016)